tel. 71 707 28 06    
  biuro@domyczystejenergii.pl
Logo Grupa DCE  GRUPA DCE

5 wskazówek, jak budować energooszczędnie

Inne porady

Budowa domu niskoenergetycznegoo, podobnie jak budowa domu tradycyjnego jest procesem wieloetapowym i skomplikowanym. Wymaga starannego planowania a także doskonałych umiejętności ze strony inwestora. Jak wobec tego wybrać odpowiedni projekt domu? W tym miejscu warto zwrócić się o pomoc do architektów i inżynierów wyspecjalizowanych w budownictwie energooszczędnym. Oto 5 rzeczy, na które warto zwrócić uwagę planując budowę domu w standardzie NF40.

projekt_domu_dom_energooszczedny_domy_czystej_energii_SIELSKI_1_tif

Na wizualizacji projekt domu niskoenergetycznego SIELSKI: arch. Dorota Palmączyńska.

1. Potencjał działki

Chcąc zaprojektować dom o standardzie niskoenergetycznym należy wziąć pod uwagę kilka ważnych czynników. Konieczne jest, by był on dostosowany do warunków działki, czyli wykorzystywał w pełni jej potencjał. Istotne jest więc: ukształtowanie terenu, klimat jaki mamy w danym regionie, nasłonecznienie i zacienienie działki oraz kierunki z jakimi wieją najintensywniejsze wiatry. Projekty pracowni Domy Czystej Energii w pełni wykorzystują potencjał działki, niezależnie od tego, czy mówimy o projekcie domu na działkę wąską, w kształcie litery „L”, kwadratową, z wjazdem od strony północnej czy południowej itd.

projekt_domu_dom_energooszczedny_domy_czystej_energii_ELKA_2

Na wizualizacji projekt domu niskoenergetycznego EL-KA: arch. Dorota Palmączyńska.

2. Usytuowanie względem stron świata

Następną kwestią jest usytuowanie budynku niskoenergetycznego na działce względem stron świata. Jest to bardzo istotna kwestia przy projektowaniu, gdyż warunkuje planowanie przeszkleń w całym budynku oraz rozmieszczenie poszczególnych pomieszczeń. Największe przeszklenia powinny znaleźć się od strony południowej. Wówczas mamy idealne warunki do pozyskiwania ciepła z energii słonecznej, co stanowi klucz do niskich kosztów eksploatacji, przy jednoczesnym zachowaniu komfortu użytkowego.

3. Optymalne wykorzystanie przestrzeni

Rodzaj, wielkość i rozkład pomieszczeń w domu zależy ściśle od położenia działki budowlanej, lokalizacji wjazdu, sąsiadującej z nią roślinności (zwłaszcza wysokich drzew) i innej zabudowy. Tzw. program funkcjonalny domu należy do podstawowych kryteriów wyboru każdego projektu (niezależnie od standardu energetycznego), jednakże w budynku niskoenergetycznym odgrywa on szczególną rolę. Musi być on dopasowany do warunków terenu, na którym leży działka budowlana i optymalnie wykorzystywać przestrzeń.

projekt_domu_dom_energooszczedny_domy_czystej_energii_Z_WIDOKIEM_NA_SlOnCE_3

Na wizualizacji projekt domu niskoenergetycznego Z WIDOKIEM NA SŁOŃCE: arch. Jakub Likus, arch. Anna Bać.

4. Szczelność powietrzna

Domy zaprojektowane jako niskoenergetyczne cechuje prosta architektura i zwarta była. Materiały, z których mają być wykonane, wyróżniają się wysoką jakością, a materiały izolacyjne niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła. Ryzyko wystąpienia mostków termicznym zostaje wyeliminowane dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu i wykonaniu detali połączeń przegród w budynku. Ponadto, dzięki podwyższonej szczelności powietrznej wszystkich przegród zewnętrznych (dach, ściany, podłoga, okna i drzwi zewnętrzne), budynki niskoenergetyczne pozwalają zapobiec dostawaniu się zimnego powietrza do wewnątrz. Jest to ważne szczególnie w miejscach tzw. przebić instalacyjnych. W tego typu budynkach stosowana jest wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, co pozwala zapewnić w pomieszczeniach wysoką jakość powietrza, przy jednoczesnej minimalizacji strat energii.

5. Urządzenia grzewcze

W przypadku budynków niskoenergetycznych ważna jest również integracja wysokosprawnych urządzeń grzewczych, takich jak np. kotły kondensacyjne lub urządzenia czerpiące energię potrzebną do ogrzewania pomieszczeń czy wytwarzania ciepłej wody użytkowej z odnawialnych źródeł energii. Należą do nich np. pompy ciepła czy kolektory słoneczne. To ich wzajemnie dostosowanie pozwala ponadto na łatwe sterowanie i zarządzanie nimi.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej nt. budownictwa niskoenergetycznego i sprawdzić, w jaki sposób poszczególne elementy, takie jak orientacja geograficzna, konstrukcja ścian, izolacja podłoża, wentylacja, szczelność, czy źródła ciepła wpływają na efekty energetyczne oraz ekonomiczne, skorzystaj z EDUKATOR Domów Czystej Energii.

Partnerzy