tel. 71 707 28 06    
  biuro@domyczystejenergii.pl
Logo Grupa DCE  GRUPA DCE

Energooszczędność budynku

Inne porady

Współczesne budownictwo energooszczędne jest nastawione na ograniczenie zużywanej energii - przede wszystkim tej wykorzystywanej na cele grzewcze. Dlatego materiały, z których powstają budynki niskoenergetyczne powinny wyróżniać się wysoką jakością i niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła. Dotyczy to nie tylko przegród budowlanych i materiałów izolacyjnych, ale również stolarki okiennej i drzwiowej.

 

Wizualizacja projektu TWIN CLASSIC, arch. Piotr Michalski

Bryła budynku

Przy projektowaniu bryły budynku niskoenergetycznego należy pamiętać, że liczy się jak najprostsza forma, gdzie stosunek powierzchni przegród budowlanych do kubatury budynku jest jak najmniejszy. Układ pomieszczeń w budynku również ma znaczący wpływ na zużycie energii – z tego powodu należy dążyć do tego, by sąsiadujące pomieszczenia miały zbliżone temperatury oraz by pomieszczenia o podwyższonej temperaturze (np. łazienka, suszarnia, sauna) lokalizowane były wewnątrz budynku, a pomieszczenia nieogrzewane (np. garaż, pomieszczenia gospodarcze) stanowiły swoistą strefę buforową i umiejscawiane były od północy

Zorientowanie wg stron świata

W każdym budynku oprócz start ciepła powstają też zyski ciepła. W domach jednorodzinnych ich źródłem są urządzenia elektryczne, oświetlenie, ludzie oraz słońce. Odpowiednie usytuowanie budynku względem stron świat zapewnia wykorzystanie promieniowania słonecznego do ograniczenia strat ciepła. Dlatego po stronie południowej należy dążyć do przeszkleń o większej powierzchni niż w pozostałych częściach budynku, co umożliwi pozyskiwanie ciepła pochodzącego z energii słonecznej

Szczelność budynku

Niebagatelną rolę na zużycie energii w budynku ma rodzaj zastosowanej wentylacji. Przy budynkach niskoenergetycznych należy dążyć do podwyższonej szczelności powietrznej wszystkich przegród zewnętrznych, a co za tym idzie rezygnacji z wentylacji grawitacyjnej na rzecz wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. W budynkach z wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła szczelność budynku ma szczególne znaczenie, ponieważ w innym przypadku – powietrze napływające i odpływające z budynku poprzez nieszczelności omija układ odzysku pogarszając sprawność odzysku. Ponadto, podczas szczególnie wietrznych okresów, przepływa znacznie większy strumień powietrza przez budynek doprowadzając do jego wychłodzenia.

Instalacje wewnętrzne

Poza odpowiednimi materiałami budowlanymi, rozwiązaniami architektonicznymi oraz konstrukcyjnymi, efektywność energetyczną budynku poprawią różnego rodzaju instalacje i urządzenia, mające na celu zmniejszenie strat energii, bądź jej pozyskanie. Wykorzystanie ciepła, pochodzącego z otoczenia – gruntu, wody lub powietrza, do ogrzewania pomieszczeń i wody użytkowej, umożliwiają pompy ciepła. Kolektory słoneczne oraz panele fotowoltaiczne pozwolą wykorzystać energię promieniowania słonecznego. Również zastosowanie energooszczędnych rozwiązań codziennego użytku: AGD, oświetlenie, baterie umywalkowe, spłuczki mogą w znaczący sposób podnieść efektywność energetyczną naszego domu.

 

Partnerzy