tel. 71 707 28 06    
  biuro@domyczystejenergii.pl
Logo Grupa DCE  GRUPA DCE

Fotowoltaika w budynkach niskoenergetycznych

Inne porady

Domy niskoenergetyczne zgodnie ze swoją koncepcją powinny w jak największym stopniu wykorzystywać potencjał natury. Największym naturalnym źródłem energii, jakie mamy do dyspozycji, jest energia słoneczna. Jest ona jednym ze źródeł o niewyczerpalnych zasobach, które możemy wykorzystać na wiele sposobów, a co najważniejsze jest bezpłatna.

Słońce

Choć początkowo energia pochodząca ze Słońca służyła głównie jako źródło ciepła, to w ostatnich latach zanotowano olbrzymi postęp w zakresie wytwarzania energii elektrycznej przy wykorzystaniu promieniowania słonecznego. Dziedziną, która zajmuje się przetwarzaniem energii słonecznej na energię elektryczną jest fotowoltaika. Natomiast urządzenia w których dochodzi do wytworzenia prądu z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu efektu fotowoltaicznego to panele fotowoltaiczne.

Ustawa

Dzięki obowiązującej w naszym kraju ustawie o odnawialnych źródłach energii wybudowanie własnej mikroinstalacji fotowoltaicznej jest obecnie niezmiernie proste, a obowiązek przyłączenia jej do sieci i wszelkie związane z tym koszty spoczywają na lokalnych operatorach energetycznych.

Panele fotowoltaiczne

Aby najefektywniej wykorzystać energię słoneczną na potrzeby wytworzenia energii elektrycznej w naszych domach najkorzystniejsze jest umiejscowienie paneli fotowoltaicznych od strony południowej. Najczęściej spotykane jest zamocowanie ich na specjalnych konstrukcjach na dachu, chociaż coraz bardziej popularne stają się także systemy zintegrowane z budownictwem, kiedy to panele zastępują nam materiały budowlane na dachu czy fasadach budynków. Ciekawą alternatywą jest umiejscowienie paneli fotowoltaicznych na dachach wiat zlokalizowanych tuż obok budynków.

Poprzez dobranie odpowiedniej mocy naszej mikroinstalacji fotowoltaicznej i dostosowanie się jednocześnie do profilu zużycia energii naszego domu, możemy znacznie obniżyć koszty związane z zakupem energii elektrycznej. Przy wymiarowaniu naszego systemu należy dążyć do budowy takiej instalacji, z której wyprodukowana energia da nam jak największe możliwości do spożytkowania jej na własne potrzeby.

Biorąc pod uwagę polskie warunki klimatyczne i nasłonecznienie przyjmuje się, że optymalnie zainstalowany 1 kWp systemu fotowoltaicznego złożony z komponentów o dobrej jakości jest w stanie wyprodukować rocznie ok. 1000 kWh energii. Darmowy prąd możemy wykorzystać do zasilania domowych odbiorników energii elektrycznej, takich jak pralki, lodówki czy oświetlenie.

Natomiast biorąc pod uwagę fakt, że nieodzownym elementem domów niskoenergetycznych są także pompy ciepła czy wentylacje mechaniczne, a zapotrzebowanie tego typu urządzeń z powodzeniem może być częściowo zaspokajane przez energię pochodzącą z naszej mikroinstalacji fotowoltaicznej, to zwiększy to jeszcze bardziej opłacalność wymienionych instalacji.

Korzyści

Nie można oczywiście zapominać o fakcie, że fotowoltaika oprócz tego, że przyczynia się do ograniczenia opłat za energię elektryczną to równocześnie w znaczny sposób ogranicza negatywny wpływ energetyki na środowisko, a z uwagi na swój olbrzymi potencjał ma ona szansę stać się w przyszłości alternatywą dla energetyki konwencjonalnej.

Partnerzy