tel. 71 707 28 06    
  biuro@domyczystejenergii.pl
Logo Grupa DCE  GRUPA DCE

Kryteria wyboru działki w 8 punktach

Inne porady

Wybór projektu domu ma znaczenie dla kosztów budowy, eksploatacji i wygody mieszkania. Jednak to decyzja o miejscu, w którym stanie dom jest kluczowa dla całej inwestycji i wpływa na wszystkie jej parametry. Dotyczy to szczególnie domu niskoenergetycznego. Dlatego prezentujemy 8 kryteriów, które z naszego puntu widzenia należy wziąć pod uwagę przy wyborze działki, na której stanąć ma Twój przyszły dom.

1. Klimat

Nasz kraj jest podzielony na kilka stref klimatycznych generujących określone wytyczne dla projektantów konstrukcji. Ten sam dom wybudowany w Suwałkach i we Wrocławiu, będzie różnił się zużyciem energii na ogrzewanie. Dom w Suwałkach trzeba będzie lepiej zaizolować.

2. Otoczenie

Warto szukać działki z dobrym dostępem do słońca, osłoniętej od wiatru, gdyż wiatr może narazić budynek na znaczne straty energii cieplnej.

3. Wielkość i kształt działki

Jeżeli mamy do czynienia z działką o niedużej powierzchni i nie możemy swobodnie wybrać miejsca postawienia domu ze względu na plan miejscowy określający obowiązującą linię zabudowy, jej kształt będzie miał duże znaczenie. Jeśli jednak działka jest rozległa, linia zabudowy nie jest obowiązująca, a jedynie nieprzekraczalna, wówczas jest więcej możliwości usytuowania budynku na działce, a więc nieregularny kształt granicy terenu nie będzie miał dużego wpływu na jej właściwe wykorzystanie.

4. Ukształtowanie terenu

Trzeba być świadomym, że nierówny teren wpływa na koszt prac ziemnych i kształt budynku, a im działka jest lepiej nasłoneczniona, tym korzystniej dla funkcji domu.

 

Osiedle Domy Czystej Energii

 

5. Warunki gruntowe

Prace ziemne to jeden z najdroższych etapów budowy domu. Ich koszt rośnie, jeśli warunki gruntowe są trudne, czyli grunt jest nienośny lub poziom wód gruntowych wysoki. Warto przed zakupem działki lub decyzją o tym, jak ma wyglądać budynek, wykonać badania geotechniczne.

6. Orientacja względem stron świata

Rolą budynków energooszczędnych jest pozyskiwanie energii słonecznej w celu zmniejszenia zużycia energii na potrzeby ogrzewania i ograniczenia do minimum kosztów eksploatacyjnych. Optymalne wykorzystanie energii słonecznej jest możliwe tylko przy właściwym usytuowaniu budynku na działce, a więc jego orientacja względem stron świata należy do najistotniejszych kryteriów budowy.
Najkorzystniej jest sytuować okna pomieszczeń wymagających dobrego doświetlenia od południa, a wjazd/garaż od strony północnej.

7. Zapisy planu miejscowego lub warunki zabudowy

Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego na danym terenie lub warunków zabudowy dla konkretnej działki określają funkcję i formę budynku, możliwą powierzchnię zabudowy terenu oraz wskazują możliwości i ograniczenia danego obszaru. Przed zakupem działki czy rozpoczęciem prac nad koncepcją domu lub wyborem konkretnego projektu należy zapoznać się z tymi warunkami i zdecydować, czy realizacja domu niskoenergetycznego nie będzie zbyt kosztowna lub w ogóle możliwa ze względu na szereg ograniczeń lub niekoniecznie korzystnych uwarunkowań.

8. Sąsiedztwo

Zanim inwestor zdecyduje się nabyć działkę, powinien zapoznać się z planami gminy co do przyszłych inwestycji oraz możliwości zabudowy pobliskich terenów. Miejska obwodnica czy tartak nie będą dobrym sąsiedztwem dla rodzinnego domu, w którym szuka się spokoju i wypoczynku.

 

 

Partnerzy