tel. 71 707 28 06    
  biuro@domyczystejenergii.pl
Logo Grupa DCE  GRUPA DCE

Pompy ciepła

Inne porady

Wzrost zużycia energii jest jednym z najbardziej istotnych problemów naszych czasów. Mając na uwadze ograniczoną ilość zasobów naturalnych Ziemi, niezbędne staje się ich racjonalne wykorzystanie. Świadomość ta przyczynia się do rozwoju nowoczesnych i bardziej efektywnych form wykorzystywania energii pierwotnej zawartej w paliwach kopalnych. Podstawowym celem jest ograniczenie zużycia energii szczególnie w sektorze budowlanym, będącym jednym z największych odbiorców energii.

 

Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, wprowadzanie nowoczesnych technologii grzewczych, łączących korzyści ekonomiczne z dbałością o środowisko i komfort użytkowników stało się obecnie podstawowym celem budownictwa.
Urządzeniami grzewczymi doskonale pasującymi do nowoczesnego, energooszczędnego budownictwa są pompy ciepła.

 

Charakterystyczną ich cechą jest znaczna zależność efektywności energetycznej od chwilowych warunków pracy. Urządzenia wykazują się najbardziej efektywną pracą w zakresie niskich temperatur zasilania instalacji grzewczej, ok. 35°C. Jest to powodem łączenia tego źródła ciepła z niskoparametrowym ogrzewaniem płaszczyznowy (np. podłogowym lub ściennym).

 

Źródłem energii dla pomp ciepła najczęściej jest powietrze lub grunt.

 

instalacja grzewcza
fot. Instalacja grzewcza w Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy

 

W przypadku pomp ciepła powietrze-woda mocno zmienne temperatury powietrza zewnętrznego skutkują istotnymi zmianami ich efektywności. Niestety zmiany te są dokładnie przeciwne do wzrostu zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku. Ta niekoherentność bywa mylnie postrzegana jako czynnik wykluczający pompy ciepła powietrze-woda jako źródło efektywne energetycznie do celów grzewczych.

 

Tymczasem poprawnie dobrane urządzenie sprawdzi się doskonale również w naszej strefie klimatycznej. W przypadku pomp ciepła solanka-woda, dla których dolnym źródłem ciepła jest grunt, problem niedopasowania mocy urządzenia do mocy budynku nie występuje. Są więc one słusznie postrzegane jako bardziej stabilne źródło ciepła.
Najczęściej jednak pompy ciepła powietrze woda, choć mniej efektywne, charakteryzują się niższymi kosztami inwestycyjnymi.

 

Wybór pomiędzy tymi rozwiązaniami podyktowany powinien być więc możliwościami finansowymi inwestora i poparty analizą techniczną i ekonomiczną urządzenia, przeprowadzoną dla projektowanego budynku.
Podsumowując, prawidłowo dobrana pompa ciepła, zarówno powietrze-woda jak i solanka-woda doskonale sprawdzi się jako system grzewczy dla budynku, szczególnie niskoenergetycznego, również w naszej strefie klimatycznej.

 

pompa ciepła
il. Przykład pompy ciepła, której źródłem ciepła jest grunt.

 

Partnerzy