tel. 71 707 28 06    
  biuro@domyczystejenergii.pl
Logo Grupa DCE  GRUPA DCE

Wentylacja budynków

Inne porady

Współcześnie budowane domy charakteryzują się wysoką izolacyjnością przegród zewnętrznych. Dzięki zastosowaniu materiałów ociepleniowych – styropianu czy wełny mineralnej, potrzeby energetyczne budynku związane z jego ogrzewaniem są znacznie ograniczone w porównaniu z budynkami wznoszonymi jeszcze kilkanaście lat temu. Minimalizacja potrzeb grzewczych nowobudowanych obiektów jest ściśle uzależniona także od sposobu wentylacji budynku.

 

Tradycyjnym rozwiązaniem instalacji wentylacyjnej w budynkach jednorodzinnych jest system grawitacyjny. W rozwiązaniu tym powietrze zużyte usuwane jest z pomieszczeń najbardziej zanieczyszczonych. W kuchniach, łazienkach czy toaletach pod sufitem znajdują się kratki wywiewne przez które powietrze wypływa na zewnątrz. Na jego miejsce do pomieszczeń musi zostać doprowadzone powietrze świeże.

 

Napływ powietrza do salonów, sypialni czy gabinetów odbywa się przez niewielkie nawiewniki okienne montowane w ramie lub przez nieszczelności w oknach. Powietrze które wpływa do pomieszczeń zimą musi zostać ogrzane przez system grzewczy, a ciepło zawarte w powietrzu usuwanym z budynku jest całkowicie tracone. Powoduje to zatem znaczne nakłady energetyczne i finansowe.

 

Dodatkowo, system grawitacyjny jest w naszym klimacie zawodny, gdyż jego siłą napędową jest różnica temperatury w budynku i na zewnątrz. W okresach kiedy różnica ta jest zmniejszona, a więc przez znaczną część roku, wydajność wentylacji ulega obniżeniu, a nawet zanika całkowicie.

il. Schemat systemu wentylacji mechanicznej z rekuperacją czyli odzyskiem ciepła.

 

Aby możliwe było energooszczędne i pewne wentylowanie pomieszczeń stosuje się wentylację mechaniczną. Dzięki zastosowaniu centrali wentylacyjnej wyposażonej w dwa wentylatory o niskim poborze prądu, możliwa jest ciągła wymiana powietrza w budynku niezależnie od warunków atmosferycznych.

 

Oszczędność energii możliwa jest dzięki zastosowaniu w centrali wymiennika odzyskującego ciepło z powietrza usuwanego z pomieszczeń i oddającego je do powietrza nawiewanego. Najczęściej stosowane wymienniki krzyżowo – przeciwprądowe, przeciwprądowe i obrotowe pozwalają na odzyskanie ok. 85% energii. Dzięki temu powietrze wprowadzane do pomieszczeń ma w ciągu całego roku wysoką temperaturę, nawet w okresie wystąpienia silnych mrozów.

 

Nakłady energetyczne związane z potrzebą ogrzewania powietrza są zatem znacznie obniżone w porównaniu z systemem grawitacyjnym. W połączeniu z dobrą izolacyjnością przegród zewnętrznych uzyskać możemy budynek niskoenergetyczny.

 

Partnerzy