tel. 71 707 28 06    
  biuro@domyczystejenergii.pl
Logo Grupa DCE  GRUPA DCE

Ścieżka inwestycyjna

Inne porady

Zanim wybierzemy projekt, powinniśmy podjąć decyzję, gdzie chcemy nasz przyszły dom postawić. Odpowiedź na to pytanie jest bardzo ważna, gdyż w wielu przypadkach lokalizacja definiuje wygląd naszego przyszłego domu. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego może bowiem narzucić zasady kształtowania ładu przestrzennego oraz zagospodarowania terenu i konkretne warunki zabudowy, np.:

  •  maksymalną powierzchnię zabudowy działki,
  • stosowanie odpowiedniej bryły dachu z określeniem układu połaci dachowych,
  • kąt nachylenia dachu,
  • ilość kondygnacji budynku,
  • wysokość budynku,
  • maksymalną szerokość elewacji frontowej budynku,
  • minimalna odległość od krawędzi działki.

Od czego zacząć?

1. Plan miejscowy

Udaj się do właściwego wydziału architektury urzędu miasta, gminy, dzielnicy lub starostwa powiatowego i sprawdź czy działkę, na której zamierzasz budować dom, obejmuje uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego. Jeśli tak – złóż wniosek o wypis i wyrys z planu.

2. Decyzja o warunkach zabudowy

Jeśli dla wybranego terenu nie ma uchwalonego aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, gmina może określić warunki zabudowy w drodze decyzji. Zgromadź dokumenty tj: wyrys z mapy ewidencyjnej gruntu obejmujący teren, którego dotyczy i najbliższe otoczenie oraz wypis z rejestru gruntów dla działki własnej i sąsiednich i złóż wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Jednocześnie trzeba wystąpić z wnioskami o wydanie warunków technicznych dostawy mediów; gazu, energii elektrycznej, wody i odbioru śmieci. Na koniec spotkaj się z geodetą, który sporządzi mapę działki w skali 1:500, przeznaczoną do celów projektowych.

3. Zamówienie projektu

Po otrzymaniu decyzji o warunkach zabudowy lub wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, po przeanalizowaniu wymiarów działki i możliwości usytuowania na niej domu, zgodnie z Prawem Budowlanym, zamów projekt.

4. Adaptacja projektu

Po zakupie projektu architekt z uprawnieniami wykona projekt zagospodarowania działki na mapie sytuacyjno-wysokościowej, oraz dostosuje projekt architektoniczno-budowlany. Może to być zarówno architekt z biura projektowego, w którym zakupimy projekt, jak i architekt niezwiązany z biurem.

5. Pozwolenie na budowę

Zgłoszenie budowy z projektem, to nowy sposób na rozpoczęcie prac budowlanych bez pozwolenia. Nie obejmuje on jednak zabudowy szeregowej oraz zabudowy bliźniaczej. Architekt adaptujący, który przygotowuje projekt budowlany do złożenia w urzędzie, określa obszar oddziaływania inwestycji. Jeżeli budynek i jego infrastruktura zmieszczą się w całości na działce, inwestycja może być objęta zgłoszeniem.

building-1080592_960_720

Co jeszcze warto wiedzieć?

Do zgłoszenia budowy należy dołączyć: projekt architektoniczno-budowlany w 4 egzemplarzach, posiadane prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub warunki zabudowy, oświadczenie właściwego zarządcy drogi - tylko w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej oraz informacje o obszarze oddziaływania obiektu.

Zgłoszenia należy dokonać na co najmniej 30 dni przed terminem zamierzonego rozpoczęcia prac budowlanych.

Standardowym trybem pozostaje nadal złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. W tym wypadku zaadaptowany do naszych potrzeb projekt architektoniczno-budowlany i projekt zagospodarowania działki, stanowią projekt budowlany, który jest jednym z najważniejszych załączników do wniosku o pozwolenie na budowę.

Na rozpoczęcie budowy od uzyskania pozwolenia mamy 3 lata.

Partnerzy