tel. 71 707 28 06    
  biuro@domyczystejenergii.pl
Logo Grupa DCE  GRUPA DCE

Nowy standard energetyczny budynków

Inne porady

Sektor budowlany jest drugim co do wielkości odbiorcą energii w Polsce. W trosce o stan środowiska naturalnego oraz konieczność implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, rząd polski 1 stycznia 2014 r. wprowadził program polegający na stopniowym zmniejszaniu zapotrzebowania budynków na ciepło, by w roku 2021, zgodnie z wymogami unijnymi, większość budynków była samowystarczalna pod względem energetycznym.

Co to oznacza?

Od 2021 roku wszystkie nowe budynki powstające w krajach Wspólnoty Europejskiej będą musiały wyróżniać się praktycznie zerowym zużyciem energii. Będzie się to wiązało głównie z zaostrzeniem wymagań dotyczących współczynnika przenikania ciepła dla przegród, w tym stolarki budowlanej: okiennej i drzwiowej. Nowo powstały budynek nie będzie mógł przekroczyć wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP.

EP określa roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną Energię Pierwotną dostarczaną do budynu na potrzeby ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej i oświetlenia, przeliczaną na jednostkę powierzchni gotowego budynku wyrażaną w kWh/(m2/rok).

Zaostrzenie przepisów w liczbach, czyli maksymalne wartości EP z podziałem na lata:

Jak zmiana prawa wpłynie na finanse budujących?

Wchodzące w życie zmiany mają bardzo duże znaczenie dla projektowania budynków oraz komfortu użytkowników.

Koszt budowy domu jednorodzinnego będzie wyższy, gdyż inwestor zapłaci więcej za izolację i materiały budowlane o lepszych właściwościach, jednak poniesione wydatki stosunkowo szybko się zwrócą, gdyż koszty użytkowania budynku związane z ogrzewaniem będą o wiele niższe.

Czy projekty od Domy Czystej Energii są zgodne z nowymi przepisami na 2017?

Wszystkie nasze projekty spełniają wymogi nowych przepisów budowlanych na rok 2017.

Zobacz gotowe projekty domów jednorodzinnych

 
 

Partnerzy