tel. 71 707 28 06    
  biuro@domyczystejenergii.pl
Logo Grupa DCE  GRUPA DCE

Zmiany w prawie budowlanym 2018

Inne porady

Styczeń 2018 roku to nie tylko czas noworocznych postanowień, ale również zmian warunków technicznych budynków. Sprawdźmy, co przyniosła nowelizacja i jakie zmiany w przepisach prawa budowlanego od 1 stycznia 2018 r. powinni uwzględnić inwestorzy oraz projektanci.

Nowe definicje

Nowe Warunki Techniczne jakim odpowiadają budynki i ich usytuowanie doprecyzowała i dodała kilka definicji. Określiła m.in. definicję działki budowlanej, parkingu, kondygnacji podziemnej oraz aneksu kuchennego.

Definicją działki budowlanej określać można nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z rozporządzenia, innych przepisów i aktów prawa miejscowego.

Nowela rozporządzenia uściśliła również pojęcie parkingu. Przez parking należy rozumieć wydzieloną powierzchnię terenu przeznaczoną do postoju i parkowania samochodów, składającą się ze stanowisk postojowych oraz dojazdów łączących te stanowiska, jeżeli takie dojazdy występują.

Wprowadzona została także definicja kondygnacji podziemnej. Jest to kondygnacja zagłębiona poniżej poziomu przylegającego do niej terenu co najmniej w połowie jej wysokości w świetle, a także każda usytuowana pod nią kondygnacja.

Większa powierzchnia minimalna mieszkania

Rozporządzenie przynosi dobrą wiadomość w zakresie minimalnej powierzchni nowo budowanych mieszkań. Wszystkie nowe mieszkania będą musiały zajmować minimum 25 m² powierzchni użytkowej.

Projektantom będzie też łatwiej zaprojektować układ pomieszczeń. Zgodnie z nowymi przepisami, w kawalerkach będzie możliwość zaprojektowania aneksu kuchennego połączonego z pokojem w mieszkaniu jednopokojowym. Dotychczas nie było to możliwe.
Ta zmiana daje projektantom większą swobodę projektowania i aranżacji mieszkań.

Nowe przepisy determinują wyposażenie kuchni. Konieczne będzie zapewnienie w łazience miejsca na pralkę automatyczną.

Minimalne odległości od granic działki

Unormowane zostały również zasady sytuowania budynków. Od tej pory lokalizacja budynku na granicy działki, lub w odległości do 1,5 metra od granicy posesji możliwa będzie jeśli dopuszcza taką możliwość miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dzięki temu inwestor nie musi uzyskiwać zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Ma to szczególne znaczenie w przypadku budowy domu na wąskiej działce.

Warto pamiętać, że w przypadku budynku zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami w stronę granicy działki budowlanej, budynek taki nie może być sytuowany w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy bez uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

Dom pod lasem?

Rozporządzenie zmieniło minimalne odległości budynku od granicy lasu. Do tej pory sąsiedztwo z lasem obligowało inwestora do lokalizacji budynku w odległości nie mniejszej niż 12 metrów od granicy. Nowelizacja zmniejszyła ową odległość do:

  • 4 metrów od granicy lasu – w przypadku, gdy granica znajduje się na działce sąsiedniej.
  • Bezpośrednio przy granicy lasu – w przypadku, gdy granica lasu znajduje się na naszej działce budowlanej.

Dzięki nowym regulacjom będzie istniała możliwość uzyskania pozwolenia na budowę np. budynku sytuowanego w granicy lasu bez konieczności uzyskiwania odstępstwa od warunków technicznych.

Stanowiska postojowe dla samochodów

Rozporządzenie zwiększyła szerokość stanowiska postojowego dla samochodu osobowego z 2,3 m do 2,5 m. Zwiększyła także dopuszczalną liczbę stanowisk parkingowych z 4 do 10.
A co z odległością parkingu od granicy działki?

  • Odległość miejsc postojowych od okien wynosi nadal 7 m.
  • Odległość parkingu od granicy działki wynosi 3 m.
  • Odległość stanowisk dla osób niepełnosprawnych wynosiła 5 m, natomiast po zmianach nie określono minimalnej odległości.

Kiedy nowe przepisy nie zobowiązują?

Zapisy nowelizacji rozporządzenia nie obowiązują budynków w trzech przypadkach. Chodzi o sytuacje, w której przed 1 stycznia 2018 roku:

  • Zostało złożone zgłoszenie budowy lub zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
  • Zostało złożone pozwolenie na budowę, odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, wniosek o zatwierdzenie zmienionego projektu budowlanego bądź wniosek o zmianę pozwolenia na budowę.
  • Została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę bądź odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego.

Na sam koniec przypominamy, iż przy projektowaniu nowych budynków lub przy przebudowie istniejących konieczne jest uwzględnianie nowych, wyżej opisanych przepisów.

Partnerzy