Z uwagi na zmiany w prawie budowlanym, ktore weszly w zycie 1 stycznia 2021 tymczasowo wyłączyliśmy możliwość zakupu projektów domów na naszej stronie internetowej
  tel. 71 707 28 06    
  biuro@domyczystejenergii.pl
Logo Grupa DCE  GRUPA DCE

Czy mogę wprowadzić zmiany?

Do wszystkich projektów udzielamy standardowej pisemnej zgody na zmiany w projekcie. Eliminuje ona ewentualne wątpliwości, czy nie doszło do naruszenia praw autorskich.

Projektant dokonujący adaptacji projektu może bez zgody autora projektu katalogowego wprowadzić zmiany dotyczące:
· Użycia innych materiałów na konstrukcję budynku (ściany, stropy) pod warunkiem zachowania wymagań konstrukcji i ochrony cieplnej budynku.
· Wymiarów fundamentów (wynikające z dostosowania obiektu do warunków gruntowych).
· Wymiarów przekrojów (wynikające z dostosowania budynku do strefy śniegowej / wiatrowej).
· Rodzaju stropów (z zachowaniem układu konstrukcji).
· Warstw ścian zewnętrznych przy zachowaniu tych samych parametrów cieplno-wilgotnościowych oraz wyglądu jego elewacji (z możliwością zmiany kolorystyki budynku).
· Kąta nachylenia dachu do 5° należy zwrócić uwagę na nośność elementów więźby dachowej.
· Instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, C.O., elektrycznej (przy zachowaniu obowiązujących norm).
· Materiałów wykończeniowych – posadzek, tynków, dachówki, izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej – przy zachowaniu niezbędnych parametrów wytrzymałości (szczególnie dla zmiany pokrycia dachowego) oraz takich samych parametrów cieplno-wilgotnościowych.
· Kolorystyki budynku.
· Rozwiązań funkcjonalnych wewnątrz budynku i przesunięcia, dobudowania lub likwidacji ścian działowych.
· Wprowadzenia częściowego lub całkowitego podpiwniczenia budynku (przy zachowaniu poziomu posadzki parteru na wysokości nie przekraczającej 50 cm ponad poziom terenu projektowanego).
· Rezygnacji z garażu lub wybudowania go w II etapie budowy (przy założeniu, że garaż jest odrębną bryłą o konstrukcji niezależnej od konstrukcji budynku).

zmiany-w-projekcie-domu

Partnerzy