Z uwagi na zmiany w prawie budowlanym, ktore weszly w zycie 1 stycznia 2021 tymczasowo wyłączyliśmy możliwość zakupu projektów domów na naszej stronie internetowej
  tel. 71 707 28 06    
  biuro@domyczystejenergii.pl
Logo Grupa DCE  GRUPA DCE

Strona główna

Dom niskoenergetyczny - projekty domów energooszczędnych

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów oraz wymogów (nowe regulacje zawarte w rozporządzeniu w sprawie Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie mają prowadzić do systematycznej poprawy efektywności energetycznej budynków - od 2021 roku będziemy mogli budować jedynie domy w standardzie energooszczędnym) pragniemy dostarczać najnowocześniejszych rozwiązań. Projekty domów energooszczędnych, które stanowią główny element naszej oferty, to gwarancja satysfakcji, wieloletniego komfortu polegającego m.in. na stałym dopływie świeżego powietrza i stabilnej temperaturze oraz oszczędności zauważalnych w późniejszej eksploatacji budynku.

 

Naszym celem jest przygotowanie takich propozycji, które pozwolą zerwać z tradycyjnymi przyzwyczajeniami projektowo-budowlanymi i spojrzeć na zupełnie nowe metody projektowania, które wykorzystywane są w naszych projektach. Projekty domów pracowni Domy Czystej Energii powstały bowiem w oparciu o starannie dobrane materiały, gwarantujące obiektom odpowiednią szczelność cieplną, a co za tym idzie – minimalizację ryzyka utraty ciepła. Ponadto nasze domy są dostosowane do warunków działki, dzięki czemu w pełni wykorzystują jej potencjał. W mądrym projektowaniu, które jest naszą dewizą znaczenie ma również usytuowanie budynku względem stron świata, ukształtowanie terenu, na którym leży działka, jej nasłonecznienie i zacienienie, kierunki najintensywniej wiejących wiatrów. Nie bez znaczenia jest także prawidłowy rozkład pomieszczeń, w których zapotrzebowanie na temperaturę jest zależne od pełnionej funkcji.

 

Ostateczny projekt budynku niskoenergetycznego jest efektem współpracy projektantów wszystkich branż od początku powstawania jego koncepcji. Ta współpraca jest konieczna, by dobrać dla konkretnej inwestycji najlepsze, zoptymalizowane pod wieloma kryteriami rozwiązania projektowe. Ważnym przykładem integracji rozwiązań są zastosowane w budynkach wysokosprawne urządzenia grzewcze, takie jak np. kotły kondensacyjne lub urządzenia czerpiące energię potrzebną do ogrzewania pomieszczeń czy wytwarzania ciepłej wody użytkowej z odnawialnych źródeł energii (należą do nich np. pompy ciepła, kolektory słoneczne).

 

Dom energooszczędny to dom ekologiczny, a to oznacza zużywanie jak najmniej energii na codzienną eksploatację oraz ograniczenie do minimum emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

 

Dla naszych Klientów wybór takiego rozwiązania, którym jest dom energooszczędny (niskoenergetyczny lub pasywny) oznacza zarówno możliwość skorzystania z przemyślanych rozwiązań, jak i optymalizację kosztów eksploatacyjnych.

Partnerzy